KAMPANE - Ornitologická poradňa

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

KAMPANE

Vzdelávanie verejnosti
Naša aktuálna kampaň za bližší kontakt s prírodou a vzdelávanie verejnosti v oblasti poznávania a ochrany vtáctva. Práve vzdelanostnú úroveň a naše poznatky o prírode považujeme za najdôležitejší pilier ochrany prírody. Ekovýchova v spojení s prírodným turizmom prinášajú benefity ľuďom aj vtákom. Za týmto účelom organizujeme v rôznych termínoch kurzy poznávania vtáctva a ornitologické exkurzie. Aktuálne termíny na www.poznavanievtactva.sk.


Výstava fotografií "Žijú tu s nami"
Výstava fotografií mestských živočíchov, najmä vtákov, sa koná v mesiacoch marec a príl 2017 v Trenčíne. Fotografie sú vystavované vo vitrínach Domu armády. Ide o zvieratá, voči ktorým máme mnohokrát neopodstatnené predsudky. Sú to belorítky, dážďovníky, netopiere, vrabce, jež. O ich prítomnosti často ani len netušíme, niekedy im nechtiac ubližujeme, neadekvátnymi zásahmi ohrozujeme ich existenciu. Populácie viacerých z nich sa zmenšujú, sú čoraz vzácnejšie, ohrozené činnosťou človeka. Cieľom výstavy je predstaviť verejnosti tieto zaujímavé a tajomné zvieratá, ktorá zdieľajú s nami spoločné životné prostredie, a upriamiť pozornosť na ich ochranu, na spôsoby, ako im pomôcť. 

Využitie bioindikácie v územnom plánovaní
Ide o výskumný projekt realizovaný "pro bono" už od októbra 2016 do októbra 2017. Nadväzuje už na uskutočnené mapovania vtáctva v rokoch 2015 a 2014. Výstupom bude webový portál alebo elektronická publikácia využiteľná v procese územného plánovania a rozhodovania na modelovom príklade mesta Trenčín. Cieľom kampane je vytvorenie a presadzovanie efektívnejšieho a prísnejšieho mechanizmu pri územnom plánovaní a rozhodovaní o osude prírodných lokalít.


Sokoly na balkóne
Každú sezónu sa opakuje rovnaká situácia, jedna časť ľudí je hrdá na sokoliu rodinku z balkóna a zverejňuje svoje zážitky a pozitívne dojmy, druhá časť ľudí sa mladých sokolov zbavuje a to aj barbarským spôsobom. Boli sme svedkami reportáží, ako ľudia vyhadzujú kvetináče s mláďatami pri kontajner. Takýmto prípadom je potrebné predchádzať, preto chceme ľudí v mestách informovať nie len o význame sokola myšiara, ale aj o spôsoboch riešenia takejto situácie. Snažíme sa ich motivovať a za utešené foto alebo video z takéhoto balkóna im poskytneme nie len bezplatné poradenstvo, ale aj praktickú pomoc. Vieme zabezpečiť novú, bezpečnejšiu, búdku alebo vyčistenie balkóna po vyhniezdení.

Návrat vrabcov
Populácie vrabca domového sú už dlhodobo klesajú, príčiny sú rôzne. Kedysi boli vrabce samozrejmou súčasťou každého dvora, každej dediny a mesta. Dôvodom, prečo už tomu tak nie je, je zmena nášho životného štýlu. Spravili sme z miest aj dedín sterilný priestor, kde, mimo psov a mačiek, nikto nič nechová, nekŕmi, nepasie, smeti vyhadzujeme v igelitových vreciach. Potravné zdroje vrabcov začali takto po tisícročiach spolužitia zrazu ubúdať. Rozhodli sme sa preto tých zákazníkov, ktorí chovajú aspoň sliepky, odmeniť veľkou zľavou na búdky určené pre vrabce. Stačí poslať foto z "dvora". 


Za humánny odchyt holubov 
Mestské holuby sú nenávidené neprávom. Sú už historicky prirodzenou súčasťou mestského prostredia, tak, ako sú napríklad zdivočené mustangy historicky prirodzenou súčasťou amerických prérií a lúk. Ich prítomnosť mestá obohacuje, nie sú až takým veľkým rezervoárom ochorení, ako sa proklamuje a ich početnosť je možné jednoduchými spôsobmi udržiavať v žiadanom stave. Dajú sa chytať. Sme však proti kafilérnemu spôsobu odchytu, nepáči sa nám postup väčšiny slovenských firiem, ktoré odchytené holuby v rámci regulácie ich prítomnosti a početnosti nemilosrdne likvidujú. Prichádzame s alternatívou, holuby chytáme humánne, láskyplne, premiestňujeme ich na veľké vzdialenosti, odkiaľ sa spravidla nevracajú. Odchyt prebieha voliérovým spôsobom, čiže holuby, ktoré sa prípadne vrátia, trávia veľkú časť času v priestrannej voliére. Sme vlastne akýmisi "chovateľmi" holubov a vďaká nám sú spokojné nielen holuby, ale aj sťažovatelia, ktorí sú zúfalí z ich prítomnosti.

Bezpečné sklá
Každoročne sa na priehľadných alebo zrkadliacich sa sklenených plochách, oknách a protihlukových bariérach zabijú milióny vtákov. Mapujeme takéto plochy v mestách a ponúkme vlastníkom riešenia. Vytvárame vlastné kreatívne a esteticky znesiteľné spôsoby, ako tieto plochy pre vtáky "zviditeľniť". Súčasne radíme ľuďom, čo robiť po náleze zraneného vtáka, nárazy majú v tomto smere svoje špecifiká, v prípadoch, kedy ide len o ľahšie otrasy mozgu, majú tieto jedince šancu na návrat do prírody. Treba však preto niečo urobiť a najmä nebyť ľahostajný. 


Nie petardám!
Po minuloročnej úspešnej kampani pokračujeme naďalej v informovaní verejnosti o negatívnych stránkach "zábavnej" pyrotechniky. Obmedzenie pyrotechniky v prospech prírody a zvierat je zatiaľ iba hudbou budúcnosti, určité pozitívne zmeny však už nastali. Viaceré mestá jej používanie na verejných priestranstvách zakázali. Tento rok sa k zákazu pridalo aj mesto Trenčín. Zvieratá v meste sú prirodzene plaché a z hluku petárd či  svetlíc majú strach, sú dokonca známe prípady úhynu (priamy zásah, zamrznutie, infarkt, kolaps, úhyn v dôsledku zlomenín a pod.). Pri stresovaní, aké im polnočné „besnenie“ zabezpečí, prelietajú, utekajú, narážajú, strácajú orientáciu, míňajú množstvo energie.

Zimné prikrmovanie vtáctva
Aj tu ide o opakovanú kampaň, tentokrát by sme však chceli zájsť ešte ďalej a zorganizovať fotosúťaž o najväčší "balík" vtákov na kŕmidle. Víťaz získa hodnotunú cenu. Vybrané fotky budú použité na výstavu vo verejne dostupných priestoroch. Kampaň sa uskutoční v zimnom období. Sme presvedčení, že prikrmovanie vtáctva nie je len vhodná forma pomoci drobným spevavcom prežiť mrazivé zimné dni a noci, ale je to aj výborná a účinná ekovýchovná pomôcka. Najnáročnejším obdobím, z hľadiska prežívania, sú pre vtáky mrazivé alebo vlhké zimné mesiace. Prirodzená potravná ponuka sa im veľmi „zjednoduší“. Pod snehovou nádielkou si vtáky svoju potravu hľadajú iba s veľkou námahou. Energeticky najnáročnejšie sú však noci, kedy sa vtáky nehýbu a iba niekde ukryté prečkávajú pokles teploty, ktorý im uberá z váhy a tukových zásob. Takže, má to zmysel, len treba to robiť správne. Súčasťou kampane by mala byť bezplatná distribúcia vybraných modelov kŕmidiel školám. 

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky